cyberpspace.jpgSKN Blok Prawa Komputerowego oraz KN Prawa Karnego i Kryminologii zapraszają na konferencję studencką o cyberprzestępczości: 28.04.2012 r., godz. 17.30, sala 218 A.

Prelegenci:
  • Sandra Gali - Hacking w świetlen nowelizacji art. 267 kodeksu karnego
  • Konrad Lipiński - Przestępstwa komputerowe części szczególnej kodeksu karnego
  • Marlena Ossmann - Piractwo komputerowe
  • Jacek Rogiński - Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie
  • mgr Łukasz Prus - Bezpieczeństwo teleinformatycznych systemów podmiotów realizujących zadania publiczne

Nowe media - news

Źródła nie znaleziono