Zapraszamy na wykład Profesora Dana Svantessona (Bond University) pt. Internet - zagadnienia kolizyjnoprawne, ochrona dóbr osobistych oraz prywatności - uwagi na tle systemów prawnych Australii, USA, Chin oraz wybranych państw UE.
 
Wykład w języku angielskim, potrwa około 1h, po wykładzie zaplanowana jest krótka dyskusja
 
Termin: 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 9:45-11:15 w sali 2.05 D,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski