Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego, Studenckie Koło Naukowe Audiatur oraz Naukowe Koło Cywilistów mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową zatytułowaną:"Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego", która odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. (piątek) w godzinach 9-17 w sali 2 D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Program: http://prawo.uni.wroc.pl/upload/file/skn140514.pdf

 

Partnerem Konferencji są:

Unizeto Technologies S.A. (www.unizeto.pl) Traple Konarski Podreski i Wspólnicy - Kancelaria Prawna (www.traple.pl)