Ewa GalewskaDr Ewa Galewska jest opiekunem naukowym BPK od 2006 r. Jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Uczestniczy w projektach naukowych realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jest radcą prawnym.