Jacek Gołaczyński
Prof. Jacek Gołaczyński uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji UWr. w roku 1990. W 1991r. został asystentem w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UWr. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, broniąc rozprawy doktorskiej pt. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. W 2002 roku odbył przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy Zastaw na rzeczach ruchomych. W marcu 2004r. został mianowany na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. W czerwcu 2002 został powołany na stanowisko kierownika Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.