Studenckiego Koło Naukowego Blok Prawa Komputerowego działające przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczy zaprosić studentów i doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Prywatności w Nowych Technologiach, która odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku (tj. piątek) w Sali 418 bud. A i 308 bud. B na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencja ma na celu przybliżenie problemów z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności, godności oraz dóbr osobistych w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym w szeroko pojmowanych nowych technologiach.
Ufamy, że tak szeroki temat, pozwoli na zaprezentowanie referatów przez jak największe grono studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych.
Zapraszamy do zgłaszania referatów obejmujących tematykę min.:

  - zagrożeń  i perspektyw jakie niesie informatyzacja społeczeństwa

  - nowych technologii, które mogą być wykorzystywane w naruszaniu prywatności oraz technologii służących ochronie prywatności;

  - propozycji nowych, międzynarodowych regulacji prawnych w dziedzinie ochrony prywatności;

  - ochrony danych osobowych;

  - rozwiązań występujących w różnych (krajowych, organizacyjnych) systemach prawnych

  - cyberprzestępczości

 

Jesteśmy oczywiście otwarci na inne propozycje, które będą związane z tematem konferencji.

Zapewniamy, że podejmiemy wszelkich starań, aby wydarzenie to uwiecznić publikacją.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej oraz nie zapewniają noclegów ani nie pokrywają kosztów przejazdu. Zapewniają natomiast materiały konferencyjnecertyfikat uczestnictwa oraz drobny poczęstunek