„Dekada pasji i czynu”. Pod takim oto hasłem w dniach 13-14 listopada 2012 r. zorganizowane zostały uroczystości związane z obchodami dziesięciolecia działalności istnienia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz działającego przy nim Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego.

Wydarzenie niewątpliwie jedno z ważniejszych dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i to nie tylko z uwagi na jego sentymentalny charakter, ale także ze względów naukowych, bowiemKonferencja Naukowa „10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu” stała się również forum wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Zaproszonych zostało ponad stu Gości – przedstawicieli środowiska prawniczego skupionego wokół problematyki prawa nowych technologii, którzy to związani byli, lub nadal są, z CBKE i BPK.

Jubileusz 10-lecia otworzył Pan Profesor Jacek Gołaczyński oraz Pan Profesor Wolfgang Kilian doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na wspomnienia, podziękowania, podsumowanie dotychczas przeprowadzonych prac naukowo-badawczych oraz zaprezentowania założeń na przyszłość. Wydarzenie było niezwykle istotne także dla młodego pokolenia, które dopiero przygląda się działaniom Centrum. Konferencja bowiem przebiegała w dwóch równoległych panelach, tj. profesorskim oraz studencko – doktoranckim, dzięki czemu także studenci mieli okazję postawić swoje pierwsze kroki w charakterze prelegentów.Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych było wydanie księgi pamiątkowej . W publikacji, która jest obecnie dostępna wewszystkich profesjonalnych bibliotekach prawniczych w kraju, znalazły się prace zaproszonych do współpracy wieloletnich współpracowników i sympatyków CBKE 
 
Dziesięć lat działalności Centrum oraz  Kola Naukowego to, miejmy nadzieję, jedynie początek nieprzerwanejaktywności obu jednostek na rzecz rozwoju dyscypliny prawa nowych technologii oraz dalszej współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką pokrewną. 

 

prof. Jacek Gołaczyński
 
mec. Rafał Cisek
 
prof. Jacek Gołaczyński
 
dr Adam Haręża, mgr Anna Zalesińska, mgr Łukasz Cieślak, Sandra Gali