Dnia 29 kwietnia 2009 r. w sali 2 D im. Witolda Świdy odbyło się Seminarium, na którym członkowie Grupy Badawczej przedstawili efekty wykonanych badań w ramach realizacji I ETAPU projektu.

- I grupa (konspekt - pojecie dokumentu elektronicznego oraz elektronicznego oświadczenia woli)
- II grupa (podpis elektroniczny i alternatywne metody identyfikacji)
- III grupa (wszczęcie postępowania drogę elektroniczną)
- IV grupa (Prezentacja, konspekt - elektroniczne orzeczenia oraz system automatycznego orzekania)

11 marca 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Badawczej E-Administracja. Opiekunem merytorycznym projektu jest mgr Anna Zalesińska (doktorantka CBKE).HARMONOGRAM PRAC

  1. Analiza stanu prawnego obowiązującego w Polsce w zakresie elektronicznej administracji (marzec – kwiecień 2009 r.).
    • 29 kwietnia 2009 r. – przygotowanie prezentacji Power point zgodnie z przydzielonym zagadnieniem. Czas prezentacji: 15 min. Po każdej prezentacji przewidziana jest dyskusja.

  2. Analiza stanu prawnego w wybranych państwach (maj – wrzesień 2009 r.).
    • 30 września 2009 r. – przygotowanie artykułu na temat elektronicznej administracji w przydzielonym państwie. Artykuły zostaną opublikowane.

  3. Opracowanie teoretycznej koncepcji informatyzacji postępowania przed organami administracji publicznej w Polsce, wraz z propozycjami zmian przepisów prawnych w tym zakresie (październik – grudzień 2009 r.)
    • początek grudnia 2009 r. – przygotowanie założeń proponowanych zmian wraz z propozycjami przepisów oraz z analizą zmian wdrażanych (wdrożonych) przez ustawodawcę (akceptacja bądź krytyka z uzasadnieniem). Efekty prac zostaną zaprezentowane na Seminarium poświęconym elektronicznej administracji w Polsce.