ss.jpgW 2008 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja cyklicznego projektu "Summer School on European ICT Law", której polska edycja organizowana byla przez Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego (SKN – BPK) we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) – jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wydziały prawa z czterech kooperujących uczelni wyższych w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej (Vienna Group): Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu, Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Pecs. Projekt ten jest elementem szerszej kooperacji między wymienionymi uczelniami, która zapewnia przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, a tym samym wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Celem Konferencji było przybliżenie uczestnikom tematyki gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego. 

W związku z realizacją projektu została wydana publikacja zawierające materiały dydaktyczne oraz artykuły dotyczące tematu przewodniego. Językiem publikacji jest język angielski.