wse.jpgMirosław Sadowski, Szymaniec Piotr (red.), Wrocław 2010
 
Drugą część prezentowanego tomu stanowi zbiór prac – działającej w ramach SKN - Blok Prawa Komputerowego Grupy Badawczej „EAdministracja”, nad którą opiekę merytoryczną sprawowała Anna Zalesińska. Teksty te dotyczą problematyki informatyzacji postępowania administracyjnego w USA i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pierwszy artykuł, autorstwa Justyny Mielczarek, Filipa Kmiciewicza oraz Michała Stawińskiego, koncentruje się na analizie regulacji prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Następnie Rafał Cibis, Filip Cłapka i Rafał Rybicki przybliżają zagadnienia eadministracji w Wielkiej Brytanii. W kolejnym tekście Anna Materla przeanalizowała kwestię e-administracji w Niemczech. Anna Łuczak, Anna Popowicz i Michał Zieliński omówili zaś regulacje dotyczące tej problematyki obowiązujące w Finlandii. Ostatnia praca cyklu, pióra Marcina Chlewickiego, Anny Kędzierskiej i Mateusza Oranowskiego, zawiera natomiast prezentację estońskich rozwiązań z zakresu elektronicznej administracji.

Publikacja jest dostępna on-line pod tym adresem.