Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego, Studenckie Koło Naukowe Audiatur oraz Naukowe Koło Cywilistów mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową zatytułowaną:"Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego", która odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. (piątek) w godzinach 9-17 w sali 2 D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

program do pobrania

Nowe media - news

Źródła nie znaleziono