Priorytetami działania Koła są m.in.: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa komputerowego (prawa informatycznego, technologii informacyjnych), w szczególności zaś z dziedziny prawa ochrony informacji i dostępu do niej, w ramach szczegółowych gałęzi prawa, rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej, promowanie Uczelni, rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów, rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, integracja środowiska studenckiego i naukowego, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką.