Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego, działające przy Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na symulację rozprawy z użyciem e - protokołu. Symulacja ma na celu zaznajomienie studentów z przebiegiem rozprawy przy użyciu protokołu elektronicznego, wykorzystującego nagranie obrazu i dźwięku wszystkich czynności, które dzieją się na sali sądowej w czasie trwania rozprawy. Ten sposób utrwalania przebiegu rozprawy eliminuje potrzebę sporządzania wydłużającego rozprawę pisemnego protokołu, stanowiąc znaczne ułatwienie zarówno dla stron, jak i dla sędziów.


Przedmiotem rozprawy będzie sprawa cywilna tocząca się przed Sądem Okręgowym, której głównym tematem będzie spór dotyczący umowy pożyczki. 


Tytułem wstępu, krótką prelekcję na temat działania e - protokołu w praktyce wygłosi Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś, natomiast podsumują rozprawę r. pr. dr Anna Zalesińska oraz r. pr. Katarzyna Sandecka.


Rozprawa odbędzie się dnia 20.04.2015r. o godzinie 16.00 w Sali rozpraw (numer podany zostanie niebawem) Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 1.

Uczestnictwo prosimy zgłaszać poprzez formularz: 
http://goo.gl/forms/nhccUWf41Q

Z racji ograniczonej ilości miejsc na sali rozpraw, maksymalna liczba widzów to 50 osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Zachęcamy do dołączania do wydarzenia https://www.facebook.com/events/448646745291074/

Nowe media - news

Źródła nie znaleziono