Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z Fundacją Panoptykon. Odbędzie się ono już 13 lutego 2015 r. w sali 2.05 budynku D, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o godzinie 10:00.

Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Fundacja jako organizacja pozarządowa zaprezentuje najważniejsze działania i projekty w zakresie wykonywania kontroli społecznej jako organizacji pozarządowej. 

http://panoptykon.org/

Celem Fundacji Panoptykon jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Szczególne obszary zainteresowania: diagnoza zagrożeń związanych z praktykami nadzoru, interwencje w przypadkach nadużyć, proponowanie alternatywnych rozwiązań systemowych, pobudzanie do krytycznej refleksji i działania na rzecz zmiany.

Na spotkaniu będzie okazja do zadawania pytań Pani Prezes i jej współpracownikom.

Nowe media - news

Źródła nie znaleziono