Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego powstało 2 sierpnia 2002 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego z inicjatywy grupy entuzjastów i wizjonerów, którzy zaufali instynktowi i postanowili całą swoją energię poświęcić na rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy na temat prawa nowych technologii na przekór sceptyzmowi laików. Późne lata 90-te to okres bujnego rozwoju tzw. IT technologii, co spowodowało, że założenie naszego Koła wprost idealnie pokryło się z dynamicznie wzrastającym zainteresowaniem tą tematyką. Kolejne lata funkcjonowania na Wydziale ugruntowały naszą pozycję jako Koła Naukowego, które z powodzeniem rozwija tę dziedzinę nauki prawniczej. Stało się znane nie tylko we Wrocławiu, ale też w całym kraju. Liczba członków - pasjonatów tą dziedziną wzrasta z każdym kolejnym rokiem.

Priorytetami naszego działania są:
  1. pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa komputerowego (prawa informatycznego, technologii informacyjnych), w szczególności zaś z dziedziny prawa ochrony informacji i dostępu do niej, w ramach szczegółowych gałęzi prawa,
  2. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
  3. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej,
  4. promowanie Uczelni,
  5. rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
  6. rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
  7. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  8. integracja środowiska studenckiego i naukowego,
  9. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką.
Choć tematyka, którą się zajmujemy pozostaje w ścisłej korelacji z wysoką technologią, nowinkami informatycznymi i coraz potężniejszymi komputerami, nie możemy zapominać o tym, że pozostajemy istotami ludzkimi będącymi w pełni świadom naszych niedoskonałości, jak i tego co wydaje się najważniejsze - czysto realnych więzi międzyludzkich. Proces łączenia technologii informacyjnych z naszym życiem nie może obywać się bez pełnego zrozumienia istoty problemu, jakiemu musimy stawiać czoło, przecież - jak pisał anonimowy internauta - Błądzić jest rzeczą ludzką - wszystko pogmatwać potrafi tylko komputer. Zasadami tymi będziemy się kierować w procesie realizacji naszych projektów.
Zarząd I kadencji
Przewodniczący: mgr Adam Haręża

Adam Haręża
Pełnomocnik ds. finansów: mgr Piotr Babij

Piotr Babij
Zarząd II kadencji 2004 - 2006 r.
Przewodniczący: mgr Adam Bijas

Adam Bijas
Pełnomocnik ds. finansów:Mariusz Onufer

Mariusz Onufer
I opiekun naukowy
dr Artur Preisner
W maju 2006 roku dokonaliśmy gruntownej zmiany naszego Statutu w związku w wejściem w życie nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz by dostosować go do zmian jakie miały miejsce na naszym Wydziale. Naszym nowym Opiekunem została dr Ewa Galewska. Obecnie działamy przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE).
Zarząd III kadencji 2006 - 2007 r.
Przewodnicząca: Anna Zalesińska

Anna Zalesińska
Wiceprzewodniczący: Tomasz Januszkiewicz

Tomasz Januszkiewicz
 
Zarząd IV kadencji 2007 - 2009 r.
Przewodniczący: Łukasz Cieślak

Łukasz Cieślak
Wiceprzewodnicząca: Anna Materla

Zarząd V kadencji 2009 - 2011 r.
Przewodniczący: Filip Cłapka

Filip Cłapka
Wiceprzewodnicząca: Anna Materla

 
 
Zarząd VI kadencji 2012 - 2013 r.
 
Przewodnicząca: Sandra Gali

Filip Cłapka
Wiceprzewodniczący: Wojciech Bijas
 
                                    


                                                                Zarząd VII kadencji 2013 - 2014 r.

           
Przewodnicząca: Michalina Gdula    Wiceprzewodniczący: Wojciech Bijas   Sekretarz: Sandra Gali


                                
                Filip Cłapka
                                                                                                                                 
                                                             Zarząd VIII kadencji 2014 - 2015 r.

                           Przewodnicząca: Michalina Gdula                          Wiceprzewodniczący: Konrad Basaj