Zachęcamy Państwa do wysyłania propozycji tematów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym adresem w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2015 r. Zastrzegamy sobie wybór najlepszych referatów. Informację o zakwalifikowaniu podamy oraz szczegółowy harmonogram podany zostanie do wiadomości do 10 kwietnia br.