Harmonogram zamieszczony zostanie po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i przeprowadzeni selekcji.