prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)
 
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 
prof. dr hab. Włodzimierz Gromski (Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 
prof. dr hab. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego)