Formularz Zgłoszeniowy

 

w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego, działającego przy Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową E-Administracja.
W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii zmienił się sposób postrzegania funkcji administracji publicznej. Aktualne więc wydaje się pytanie związane z jakością jej funkcjonowania. W jaki sposób istnienie elektronicznej administracji może poprawić jakość świadczonych przez nią usług? Czy jest ona w pełni wykorzystywana? Czy pojawiające się nowe technologie informatyczne mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej? 
Zapraszamy do zgłaszania referatów obejmujących tematykę między innymi:
- perspektyw i zagrożeń jakie niesie informatyzacja administracji publicznej
- nowych technologii, które mogą być wykorzystywane do lepszego funkcjonowania administracji publicznej;
- ochrony danych osobowych w administracji publicznej 
- rozwiązań prawnych oraz technicznych przyjętych występujących w innych krajach oraz systemach organizacyjnych
Jesteśmy oczywiście otwarci na inne propozycje wystąpień związane z problematyką konferencji.
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej w związku z czym nie zapewniamy noclegów ani nie pokrywamy kosztów przejazdu. Zapewniamy natomiast materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa oraz drobny poczęstunek. 
Zapraszamy do zgłaszania się wszystkich studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni Wyższych polskich i zagranicznych do 18 listopada 2014 r. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studenckiego Koło Naukowego Blok Prawa Komputerowego działające przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczy zaprosić studentów i doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Prywatności w Nowych Technologiach, która odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku (tj. piątek) w Sali 418 bud. A i 308 bud. B na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencja ma na celu przybliżenie problemów z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności, godności oraz dóbr osobistych w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym w szeroko pojmowanych nowych technologiach.
Ufamy, że tak szeroki temat, pozwoli na zaprezentowanie referatów przez jak największe grono studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych.
Zapraszamy do zgłaszania referatów obejmujących tematykę min.:

  - zagrożeń  i perspektyw jakie niesie informatyzacja społeczeństwa

  - nowych technologii, które mogą być wykorzystywane w naruszaniu prywatności oraz technologii służących ochronie prywatności;

  - propozycji nowych, międzynarodowych regulacji prawnych w dziedzinie ochrony prywatności;

  - ochrony danych osobowych;

  - rozwiązań występujących w różnych (krajowych, organizacyjnych) systemach prawnych

  - cyberprzestępczości

 

Jesteśmy oczywiście otwarci na inne propozycje, które będą związane z tematem konferencji.

Zapewniamy, że podejmiemy wszelkich starań, aby wydarzenie to uwiecznić publikacją.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej oraz nie zapewniają noclegów ani nie pokrywają kosztów przejazdu. Zapewniają natomiast materiały konferencyjnecertyfikat uczestnictwa oraz drobny poczęstunek
 
 
 „Dekada pasji i czynu”. Pod takim oto hasłem w dniach 13-14 listopada 2012 r. zorganizowane zostały uroczystości związane z obchodami dziesięciolecia działalności istnienia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz działającego przy nim Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego.

Wydarzenie niewątpliwie jedno z ważniejszych dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i to nie tylko z uwagi na jego sentymentalny charakter, ale także ze względów naukowych, bowiemKonferencja Naukowa „10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu” stała się również forum wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Zaproszonych zostało ponad stu Gości – przedstawicieli środowiska prawniczego skupionego wokół problematyki prawa nowych technologii, którzy to związani byli, lub nadal są, z CBKE i BPK.

Jubileusz 10-lecia otworzył Pan Profesor Jacek Gołaczyński oraz Pan Profesor Wolfgang Kilian doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na wspomnienia, podziękowania, podsumowanie dotychczas przeprowadzonych prac naukowo-badawczych oraz zaprezentowania założeń na przyszłość. Wydarzenie było niezwykle istotne także dla młodego pokolenia, które dopiero przygląda się działaniom Centrum. Konferencja bowiem przebiegała w dwóch równoległych panelach, tj. profesorskim oraz studencko – doktoranckim, dzięki czemu także studenci mieli okazję postawić swoje pierwsze kroki w charakterze prelegentów.Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych było wydanie księgi pamiątkowej . W publikacji, która jest obecnie dostępna wewszystkich profesjonalnych bibliotekach prawniczych w kraju, znalazły się prace zaproszonych do współpracy wieloletnich współpracowników i sympatyków CBKE 
 
Dziesięć lat działalności Centrum oraz  Kola Naukowego to, miejmy nadzieję, jedynie początek nieprzerwanejaktywności obu jednostek na rzecz rozwoju dyscypliny prawa nowych technologii oraz dalszej współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką pokrewną. 

 

prof. Jacek Gołaczyński
 
mec. Rafał Cisek
 
prof. Jacek Gołaczyński
 
dr Adam Haręża, mgr Anna Zalesińska, mgr Łukasz Cieślak, Sandra Gali
W dniach 25 – 26 listopada 2011 r. odbyła się 9. z kolei Konferencja Naukowa „Cyberspace”. Jak co roku, konferencję organizował Wydział Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie (Republika Czeska). 

W trakcie Konferencji „Cyberspace” poruszane były różnorodne wątki dotyczące cyberprzestrzeni, poczynając od retencji danych, przez prawo międzynarodowe, e-finanse po zagadnienia związane z psychologią i cyberprzestępczością. Uczestnicy „Cyberspace” to zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci oraz praktycy niemalże z całego świata. Całe spotkanie prowadzone było w języku angielskim.

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwszego dnia można było uczestniczyc w 3 wykładach, po których był czas przeznaczony na dyskusję. 

Natomiast drugiego dnia odbyły się indywidualne wystąpienia prelegentów, w ramach kilkunastu bloków tematycznych. 
 
W dniach 14- 18 września 2009 w miejscowości Kaskady na Słowacji odbyła się kolejna edycja Szkoły Letniej Prawa Komputerowego. Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki współpracy w ramach „Vienna Group”, która skupia pięć uczelni państw Europy Środkowej, a dokładnie Uniwersytet Wrocławski (Polska), Uniwersytet w Pécs (Węgry), Uniwersytet Comenius w Bratysławie, Uniwersytet im. Pavola Jozefa Šafárik w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet Masaryk (Czechy) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu (University of Economics and Business Administration, Austria).

Celem zjazdu było pogłębianie wiedzy studentów w dziedzinie prawa nowych technologii oraz porównanie regulacji prawnych tej specjalności w ich krajach.

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne: ogólne informacje o prawie komputerowym i społeczeństwie informacyjnym, własność intelektualna, kontrakty i elektroniczna komunikacja, e-government i cyberprzestępczość oraz ochrona danych osobowych. Łącznie zorganizowano 11 wykładów, 2 sesje porównawcze dotyczące rozwoju e-sądu i e-govrnment w poszczególnych krajach oraz zajęcia poświęcone negocjacjom kontraktów międzynarodowych, a także rozwiązywanie kazusów z własności intelektualnej.
 W dniach 22-23 lipca 2009r. w Budapeszcie odbyła się Konferencja Naukowa "Lex Informatica".
Ten międzynarodowy projekt zorganizowany został przez ośrodki uniwersyteckie w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej (Vienna Group): Uniwersytet w Pécs, Uniwersytet Wrocławski, Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu (Wirtschaftsuniversität Wien), Uniwersytet Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytet Pawła Józefa Szafarika w Koszycach oraz zaprzyjaźniony Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze.
 
Konferencja ogniskowała wokół zagadnień tzw. rządu elektronicznego i roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.

Celem organizatorów było wymiana informacji i doświadczeń o funkcjonowaniu usług elektronicznego rządu w Republice Węgierskiej, Republice Austriackiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, i zacieśnienie współpracy między uniwersytetami z tych państw.

Program konferencji podzielono na dwie części obejmujące: kwestie elektronicznego rządu i elektronicznej administracji i roli prawa nowych technologii w edukacji prawniczej. W ich ramach odbyło się osiem paneli tematycznych zakończonych porównaniem regulacji prawnych w państwach, które reprezentowali biorący w konferencji pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

W projekcie "Lex Informatica" uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego-Blok Prawa Komputerowego pod opieką dr Agaty Jaroszek.
W dniach 21-23 listopada 2008 r. Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego zorganizowało Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów zatytułowaną „Społeczeństwo informacyjne – mit czy rzeczywistość?”.
W odbywającej się w Karpaczu Konferencji wzięli udział członkowie SKN – BPK i członkowie Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:
 • mgr Anna Zalesińska – Elektroniczny sąd - szansa na załatwienie sprawy w rozsądnym terminie?
 • Rafał Rybicki – Cyberterroryzm – wirtualna rzeczywistość, realne zagrożenie
 • Anna Łuczak – Cyfrowy podział społeczeństwa – wybrane problemy prawne
 • mgr Oskar Filipowski – Przestrzeń wirtualna jako rynek i jego niedoskonałości
 • Anna Materla – Bezpieczeństwo transakcji internetowych w handlu elektronicznym
 • Wojciech Nazarek – Gromadzenie danych osobowych w świetle dyrektywy 2006/24/WE
 • Grzegorz Leśniewski – Portale społecznościowe a ochrona danych osobowych
 • Artur Burzyński – Portfel inwestycyjny wrocławskiego funduszu MCI. Romans kapitału i technologii - coś więcej niż mezalians?
 • Łukasz Cieślak – Dostęp do informacji publicznej jako warunek rozwoju nowoczesnego społeczeństwa
 • mgr Mateusz Machaj – Jak amerykański bank centralny łamie prawo do informacji
 • mgr Radosław Wojtyszyn – Szantaż - ciemna strona prawa do informacji?
 • mgr Jacek Srokosz – Lobbing - obrona interesów czy manipulacja?
Największym przedsięwzięciem, którego realizacji podjęło się w roku 2008 Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego była III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „European Information Law – Good Governance in the Public Sector” (5-10 września 2008 r.). Projekt ten został zrealizowany przy współpracy wydziałów prawa z pięciu uczelni wyższych w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej (Vienna Group): Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu (Wirtschaftsuniversität Wien), Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Pécs. Tegoroczna edycja projektu została wsparta przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kancelarię Prawną „Grynhoff Woźny Maliński” Sp. k. z Warszawy oraz Telefonię DIALOG SA.

W Konferencji wzięło udział 12 prelegentów i 40 studentów z kooperujących uczelni. W trakcie trwania projektu uczestnicy z pięciu krajów europejskich dokonali porównania stopnia rozwoju usług tzw. rządu elektronicznego w poszczególnych państwach, tj. w Republice Austrii, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice Węgierskiej. Celem Konferencji było także przybliżenie uczestnikom tematyki gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego. Cel ten został zrealizowany, albowiem uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach poświęconych tej tematyce. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim. Plan wykładów wyglądał zaś następująco:
 • dr Radim Polčák, Brno: Basic Methodology of Legal Informatics and of ICT Law – Podstawowe zagadnienia metodologii prawa komputerowego,
 • prof. dr Andreas Wiebe, Wiedeń: Legal Protection of Computer Software – Ramy prawne oprogramowania komputerowego,
 • dr Eduard Szattler, Koszyce: Trademarks in Cyberspace – Ochrona własności przemysłowej w cyberprzestrzeni,
 • mgr Krzysztof Siewicz, Kancelaria Prawna „Grynhoff Woźny Maliński”, Warszawa: Legal Aspects of Free Licenses – Aspekty prawne wolnego oprogramowania,
 • dr Radim Polčák: e-Justice in Europe – e-Sądownictwo w Europie,
 • mgr Szádeczky Tamás, Pécs: Electronic Documents, Archiving and Electronic Signature – Dokument elektroniczny, archiwizacja i podpis elektroniczny,
 • dr Justyna Balcarczyk, Wrocław: The Right of Publicity – Prawo do prywatności,
 • dr R. Polčák / prof. A. Wiebe: Data Protection in Europe and the U.S.- Ochrona danych osobowych w Europie i USA,
 • prof. dr Balogh Zsolt, Pécs: Telecommunications Regulation – Regulacja w telekomunikacji,
 • dr Ewa Galewska, Wrocław: Data Protection in Poland- Ochrona danych osobowych w Polsce,
 • Christopher Kuner, adwokat, Bruksela: Drafting an International Contract – Basic Issues and Procedure – Zawieranie kontraktów miedzynarodowych – Zagadnienia podstawowe i procedury.
 • mgr Michal Koščík, Brno: Electronic Contracting – Elektroniczne zawieranie umów,
 • dr Agata Jaroszek, Wrocław: Talking Smart. Introduction to Presentation Techniques – Mówić mądrze. Wprowadzenie do technik autoprezentacji,
 • dr Dariusz Adamski, Wrocław: Transparency, Access and Participation. Looking for Legal Principles of Communications Technology – Przejrzystość, dostęp i uczestnictwo. W poszukiwaniu zasad ogólnych prawa komputerowego.
Ponadto uczesticy wzięli udział w czterech sesjach prawnoporównawczych. Konferencji towarzyszyła angielskojęzyczna publikacja pt. „European ICT Law. Selected Issues” pod red. Andreasa Wiebe i Radima Polčáka. Członkowie SKN – BPK pracują obecnie nad przygotowaniem raportu poświęconego wnioskom wypracowanym przez uczestników Konferencji, poświęconych zagadnieniom prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych i prawu własności intelektualnej.
Data: 28 marca 2008 r.
Miejce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr. W dniu 28 marca 2008 r. w sali im. Witolda Świdy (2D) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyła się Konferencja Naukowa pod patronatem prof. dr hab. Marka Bojarskiego. Tematyka wygłoszonych referatów obejmowała zarówno prawne jak i technologiczne aspekty głosowania przez Internet.
 
Data: 16 - 18 listopada 2007 r.
Miejce: Szklarska Poręba
W dniach 16 - 18 listopada 2007 r. w Szklarskiej Porębie odbywała sie Konferencja studentów i doktorantów zorganizowana przez Blok Prawa Komputerowego przy współpracy z Kołem Naukowym Doktryn Politycznych i Prawnych. Tym razem przedmiotem rozważań było Społeczeństwo informacyjne.
 
Pobierz agendę Konferencji

Data: 30 - 31 marca 2007 r.
Miejce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Dekada to wystarczająco długo, aby pokusić się o próbę podsumowania. Jakie problemy pojawiły się w ciągu dziesięciu lat stosowania Konstytucji RP? Jak ustawa zasadniczxa radzi sobie z wyzwaniami związanymi m.in. z integracją europejską? Czy i w jaki stopniu należy ją znowelizować?
Blok Prawa Komputerowego został zaproszony do Krakowa przez Sekcję Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagieloońskiego.
Drugiego dnia Konferencji dwoje naszych członków wygłosiło referaty:

Data: 3 - 4 października 2006 r.
Miejce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu Drugiego dnia Konferencji przewodnicząca Koła - Anna Zalesińska wygłosiła referat pod tytułem: Nowa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju GOW i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce?