Oficjalny patronat na Konferencją objął prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej,  sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)
 
 
prof. dr hab. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego)
 
prof. dr hab. Włodzimierz Gromski (Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)