W poniedziałek 23.04.2012 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się rozprawa symulowana z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do rejestracji posiedzeń sądowych, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego i Uniwersytecką Poradnię Prawną.

Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości poprzez wdrożenie nowych technologii w systemie sądownictwa niesie za sobą wiele pytań w kontekście aspektów praktycznych. Tak też spotkanie miało na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów i zaprezentowanie funkcjonalności e-protokołu.

W spotkaniu, które otworzył Sędzia Sądu Okręgowego, Pan Grzegorz Karaś - współtwórca pierwszej w Polsce symulacji rozprawy z prezentacją sprzętu do elektronicznego protokołowania, wzięli udział studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mgr Anna Zalesińska przedstawiła założenia i cele polskiej reformy sądownictwa, a następnie obecni na sali Goście mieli możliwość obejrzeć przebieg rozprawy rejestrowanej przez sprzęt elektroniczny. Po zakończeniu symulacji, Pan Sędzia Grzegorz Karaś, który przeprowadził już około 200 rozpraw z e-protokołem, przedstawił funkcjonalność systemu i omówił aspekty informatyzacji postępowania  sądowego z punktu widzenia praktyka.

Uprzejmie dziękujemy Panu Sędziemu Marcinowi Sosińskiemu, Wiceprezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu za udostępnienie sali oraz zapewnienie warunków technicznych koniecznych do przeprowadzenia rozprawy, Panu Sędziemu Grzegorzowi Karasiowi za omówienie wyników symulacji w kontekście praktycznych aspektów funkcjonowania e – protokołu, Pani mgr Annie Zalesińskiej za omówienie założeń polskiej reformy, Panu Rafałowi Ciskowi, redaktorowi naczelnemu portalu www.nowemedia.com.pl za patronat medialny i nagranie rozprawy, Panu Tomaszowi Januszkiewiczowi za pomoc przy obsłudze multimediów oraz studentom z Bloku Prawa Komputerowego i Uniwersyteckiej Poradni Prawnej za przygotowanie symulacji.

Rozprawa symulowana - relacja wideo

Symulowana rozprawa z e-protokołem we Wrocławiu (Nowemedia.org.pl)